Få et overblik over priser til din næste maleropgave.        

Det kan være svært at finde den rigtige pris på dit kommende malerarbejde. Vi har derfor gjort det nemt og overskueligt for dig at se nogle af vores normale grundpriser. Nedenfor kan du læse og finde priser på de mest almindelige behandlinger og maleropgaver. Kan du ikke finde en pris som matcher netop din maleropgave, eller det er en større opgave, så kontakt os endelig. Vi er altid frisk med et godt tilbud på større opgaver.

Prisen på professionelt malerarbejde kan variere en del. Der er flere elementer der skal tages med i overvejelserne, når en opgave skal udføres. F.eks. hvad og hvor meget der skal spartles, males, de materialer der skal anvendes, beskaffenheden af overfladerne og strukturen, og om der skal males én eller flere gange, mm.

Alle neden forstående priser er derfor Vejledende Priser. Priserne er enten pr. m2, pr. styk, pr. malerbehandling eller pr. løbende meter. Alle priser på malerbehandlinger er Inkl. materialer og under forudsætning af, at rummene er ryddet og klar til når vi kommer.

Har du en større opgave, så anbefaler vi at du kontakter os for at få et godt samlet tilbud, så vi kan rådgive dig og sammensætte de helt rigtige behandlinger til opgaven.

AFRENSNING,  SLIBNING + PLET GRUNDING AF BART TRÆ PÅ VINDUER OG DØRE ER INKL. i PRISERNE.

VæggeVejledende priser 
YdelseEx. MomsInkl. Moms
Maling af vægge. Glans 5. 1 x maling.36,-45,-
Maling af vægge. Glans 10. (vaskbar) 1 x maling.45,-56,25
Maling af vægge. Glans 25 1 x malerbehandling.
(vaskbar/vådrums maling.)
60,-75,-
1 x fuldspartling af vægge + 1 x slibning.100,-125,-
1 x fuldspartling af vægge + slibning og opsætning af væv/filt.125,-156,25
1 x fuldspartling, slibning + opsætning af filt/væv + 2 x maling.180,-225,-
2 x fuld-spartling, slibning, grunding og opsætning af for-grundet filt + 2 x maling.210,-262,50
Fuldspartling + opsætning af tapet (savsmuldstapet el. skumtapet).140,-175,-
Opsætning af Rutex.90,-112,50,-
Opsætning af Rutex + maling.135,-168,75,-
Glat træbeklædning på vægge - maling med 2 x spærregrunder.130,-162,50
Ru træbeklædning på vægge - maling med 2 x spærregrunder.145,-181,25,-
Afdækning af gulve med plast.15,-18,75,-
LofterVejledende priser 
YdelseEx. MomsInkl. Moms
Fuld spartling af lofter + opsætning af filt pr. m2.130,-162,50,-
Fuldspartling af lofter + 2 x maling pr. m2.145,-181,25,-
Gips 1 x strimmel – 1 x spartling – opsætning af filt pr. m2.210,-262,50,-
Fuldspartling af lofter + opsætning af filt + 2 x maling pr. m2.170,-212,50,-
Maling af glatte lofter. 1 x malerbehandling pr. m2.40,-50,-
Maling af glatte trælofter med spærregrunder (2 x maling).130,-162,50,-
Maling af ru trælofter med spærregrunder (2 x maling).140,-175,-
Fodlister og karmeVejledende priser 
YdelseEx. MomsInkl. Moms
1 x maling af fodlister pr. m.25,-31,25,-
1 x maling af karm pr. stk.330,-412,50,-
Afvaskning, let slibning og maling med træ/metal maling med
glans 25-90. Lyse nuancer.
340,-425,-
2 x maling af karm pr. stk.580,-725,-
3 x maling af karm pr. stk.650,-812,50,-
Afvaskning, let slibning og maling med træ/metal maling med glans 25-90. Lyse nuancer.600,-750,-
VinduerVejledende priser 
YdelseEx. MomsInkl. Moms
1 x maling af vindue, alm. 4 kantet vindue, max. 1,2 x 1,5m.350,-437,50,-
1 x maling af vindue, sprosse vinduer, max. 1,2 x 1,5 m.550,-687,50,-
Mahogni vinduer slibning og 1 x olie, max 1,2 x 1,5 m.380,-475,-
DøreVejledende priser 
YdelseEx. MomsInkl. Moms
Ubehandlede døre, grunder + 2 x maling, max. 2,3 x 1,0 m.1000,-1250,-
1 x maling af glatte døre, max. 2,3 x 1,0 m. Døren rulles med fin rulle.600,-750,-
1 x maling af fyldningsdøre., max 2,3 x 1,0 m. Døren males med pensel 700,-875,-
1 x maling af dobbelte franske døre, begge døre inkl. max 2,3 x 1,6 m.950,-1187,50
Vandbaserede produkter til gulvmalingVejledende priser 
YdelseEx. MomsInkl. Moms
2 x Maling af gulve med gulvmaling.140,-175,-
Udvendigt malerarbejdeVejledende priser 
YdelseEx. MomsInkl. Moms
Afrensning af træ facader + udhæng / underbeklædning. Pris pr. time:320,-400,-
1 x maling af mur facade pr. m2,90,-112,50,-
1 x maling af træ facade pr. m2.90,-112,50,-
Facade farveskift pr. m2.170,-212,50,-
Maling af sokkel.Pris efter aftale
Maling af udhæng + underbeklædning.Pris efter aftale
1 x maling af vinduer, max 1,2 x 1,5 m pr. stk.600,-750,-
2 x maling af vinduer eller farveskift, max 1,2 x 1,5 m pr. stk.1000,-1250,-
1 x maling af sprossevinduer, max 1,2 x 1,5 m,700,-875,-
2 x maling af sprossevinduer eller farveskift, max 1,2 x 1,5 m pr. stk.1300,-1625,-
Mahogni vinduer 1 x olie, max 1,2 x 1,5 m pr. stk.450,-562,50,-
1 x maling af døre, max 1,2 x 2,3 m pr. stk.750,-937,50,-
2 x maling af døre eller farveskift, max 1,2 x 2,3 m pr. stk.1450,-1812,50,-
SpecialopgaverVejledende priser 
YdelseEx. MomsInkl. Moms
Opsætning af tapet (mønstret, blomstret mm). Timeløn. Pris pr. påbegyndt time.320,-400,-
Timeløn. Pris pr. påbegyndt time.320,-400,-

Vi tager forbehold for evt. reguleringer og ændringer i ovenstående priser. Der påregnes tid og timeløn for evt. transport ved små og enkle opgaver. Ovenstående priser er kun vejledende. Kontakt os venligst for yderligere spørgsmål, eller for et samlet godt tilbud.

Om tilbud.

Når du kontakter os for et tilbud på malerarbejde, så vil vi gerne lave en aftale om en besigtigelse af det arbejde som du ønsker udført.

Derefter sender vi et gratis uforpligtende tilbud med en tilhørende beskrivelse af arbejdet. Finder du tilbuddet attraktivt, så kontakter du os igen, og vi kan derefter aftale et nærmere tidspunkt for arbejdets udførelse.

Kontakt os med formularen herunder:

 

 

 

Handelsbetingelser:

 

Virksomheden:

AP Maleren I/S

Nordhusvej 35

DK- 3300 Frederiksværk

CVR-nr.: 14 88 45 80

 

Bankforbindelse:

Sydbank

Reg. nr.: 7117

Konto nr.: 1008031

Betalings modtager: AP Maleren

 

Salgs- og leveringsbetingelser:

I nedenstående betingelser benævnes kunden som ordregiver eller kunde. Ordregiver/kunde er den person som fremgår i tilbuddets brevhoved. Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Betalingen sker 8 dage netto kontant, fra fakturadato. Der kan betales kontant, eller ved bankoverførelse. Fakturanummer SKAL tydeligt angives ved bankoverførsel. Oplyses fakturanummeret ikke, kan AP Maleren ikke holdes ansvarlig for manglende igangsættelse af en ordre.

Ved betaling efter rettidig betalingsdato, beregnes rente af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms. Der opkræves endvidere et gebyr på 100,00 kr. pr. rykkerskrivelse.

Er anden rentesats ikke særskilt aftalt, beregnes renten ud fra den af Nationalbanken til enhver tid fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7 %, jfr. Rentelovens § 5, stk. 1. Renten beregnes årligt af den til enhver tid værende skyldige rentebærende saldo inkl. eventuelle tidligere tilskrevne renter. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.  Alle priser er ex. moms medmindre momsen fremgår specificeret med beløb.

Betalingsbetingelser:

AP MALEREN kan opkræve a´ conto betaling fra kunden ved det til enhver tid accepterede tilbud, uanset årsagen hertil, som skal forudbetales minimum 7 dage før arbejdets påbegyndes.

Ved større malerprojekter aftales det beløb der betales inden arbejdes påbegyndelse, samt antallet og beløbene af de efterfølgende løbende rater.

Såfremt a´conto betaling benyttes, vil restbeløbet, inkl. evt. tilkommende ekstra udgifter, blive faktureret ved afslutning af arbejdets udførelse, og skal være indbetalt til AP Malerens konto senest 7 dage efter pålydende fakturadato.

Som  alternativ til a´conto betaling, vil det i stedet være muligt at stille en bankgaranti på det fulde beløb, som skal være AP maleren i hænde senest 7 dage før arbejdets påbegyndelse.

Ved en stillet bankgaranti, betales det fulde beløb ved afslutningen af arbejdets udførelse.

Timelønsarbejder:

Ved timelønsarbejde faktureres efter en fast pris, for den til enhver tid gældende timepris + moms. Kørsel efter timetakst. Materialer som er forbrugt til opgaven faktureres efter glædende priser.

Prisoverslag:

Et prisoverslag er en ca. pris af opgavens skønnede omfang. Prisoverslag er ikke bindene fra AP MALEREN’S side. Såfremt en fast pris ønskes, skal der udarbejdes et tilbud. Se under tilbud. Ved accept af prisoverslag, accepteres salgs-og leveringsbetingelser.

Tilbud:

Tilbud afgives med følgende forbehold:

Håndværksrådets standardforbehold.

Aftalelovens bestemmelser.

Tilbuddet er gældende i 14 dage, eller efter den på tilbuddet påskrevne dato. Ved accept af tilbuddet, er dette bindene for begge parter.

AP Maleren står altid for levering af alle materialer, med mindre andet er aftalt med kunden. Det skal bemærkes, at kun den behandlingsform som er beskrevet i tilbuddet som er gældende. Såfremt en anden behandlingsform skal udføres, er dette ekstraarbejde som faktureres ud over tilbuddet. AP Maleren er dog forpligtet til at meddele kunden om arbejdet, samt hvad det koster ekstra.

Kunden er ansvarlig for hvilken farvekode der ønskes malet med. AP Maleren kan kun råde-og vejlede, og kan ikke drages til ansvar for de valgte farver. Såfremt der ikke angives farvekoder anvendes der kun standart farver.

Hvis tidsfrist er gældende skal dette være noteret i tilbuddet, se endvidere under tidsfrist og adgangsforhold.

Ved accept af tilbuddet, accepteres salgs-og leveringsbetingelser.

Et tilbud er en fast pris, og ændres ikke efter accept fra kunden, medmindre kunden ønsker ekstra arbejde udført.

Tidsfrist og adgangsforhold:

Hvis AP Maleren, bliver forsinket pga. anden entreprenør, anden behandlingsform, produktforskrifterne ikke kan overholdes, eller sygdom, kan malerfirmaet ikke gøres ansvarlig. Malerfirmaet er dog forpligtet til at kræve tidfristforlængelse.

Rummene som maler behandles, skal være ryddet, der skal være minimum 1 m bred adgang til pladsen. Såfremt nøgle ikke udleveres, og der ikke er adgang til pladsen når AP Maleren møder mellem 7-16 i hverdage, er malerfirmaet berettiget til at fakturere den faktiske tid som maleren måtte vente.

Adgang til toilet og vask skal være til stede indenfor 50 m, hvis dette ikke er muligt, faktureres den tid som bruges til nærmeste facilitet.

Reklamationer:

Reklamationer skal ske skriftligt inden 8 dage fra fakturadato.

Forsikringer:

AP MALEREN har erhvervs- og ansvarsforsikring hos TRYG.